Caffe bar L

Istarska 39, Rovinj
OIB: 55471292617

PLAĆANJE JE MOGUĆE SAMO U KUNAMA I GOTOVINOM