DRINKQ.com Drink reposnsibly

U.O. Me Gusta

vl. Mario Komerlin
Kutnjački put 2, Zagreb
OIB: 24751873917

091 781 1179 | megustabarr@gmail.com

PDV i usluga uključeni u cijenu. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača nalazi se na vidnom mjestu kraj šanka. Zabranjeno je usluživanje i konzumiranje alkoholnih pića i pića koje sadrže alkokol osobama mlađima od 18 godina.

VAT and service are included in the price. Notice on filing complaints is near the bar. It is forbidden to serve and consume alcoholic drinks and drinks containing alcohol to persons under the age of 18.