PRAVILA KREATIVNOG NAGRADNOG NATJEČAJA
“Zasladi svoje ljeto uz Monin poklon-paket”

1. Facebook, Inc. ne sponzorira, ne administrira, ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u Kreativni natječaj, potvrđujete da ste suglasni na ustupanje svojih podataka tvrtki PPD CROATIA d.o.o., a ne tvrtki Facebook, Inc.

2. Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s konzumentima pića brenda Monin.

3. Priređivač Kreativnog natječaja pod nazivom « Zasladi svoje ljeto uz Monin poklon-paket » (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je PPD CROATIA d.o.o. Badalićeva 26 F, OIB:  42729559546 (u nastavku “Priređivač”). Natječaj se priređuje u cilju promocije Priređivača. Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena na mrežnoj stranici https://www.ppdcroatia.com.hr/

4. PRAVO SUDJELOVANJA

Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, koje su starije od 18 godina, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske i korisnici su Facebooka i/ili Instagrama (u nastavku „Sudionici“). Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

5. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj se održava u razdoblju od 21.7. (20:00 sati) do 29.7.2021. (23:59 sati).

6. KAKO SUDJELOVATI? (PRIJAVE)

U razdoblju navedenom u članku 5. ovih Pravila na mrežnoj stranici https://www.ppdcroatia.com.hr/ objavit će se nagradni zadatak.

Za sudjelovanje u Natječaju Sudionici moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

1. Pratiti službeni Instagram račun (https://www.instagram.com/monin_croatia/)   I Facebook račun Monin Hrvatska (https://www.facebook.com/monincroatia/)
2. U komentaru ispod objave nagradnog zadatka uz pomoć emojija dočarati svoje savršeno ljeto i označiti osobu s kojom će podijeliti najslađi ljetni Monin koktel

Jedan sudionik može sudjelovati u Natječaju s neograničenim brojem prijava. S jednim računom korisnik može poslati jednu prijavu. Svaka nova prijava postaje važeća ukoliko je poslana s novim računom

50 najkreativnijih prijava prema odluci stručnog žirija Monin poklon-paket.

7. ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici Natječaja bit će proglašeni prema odluci stručnog žirija prema kriterijima kreativnosti, originalnosti te usklađenosti s pripadajućim zadatkom Natječaja.

Stručni žiri čine:

1. Maša Pavišić – Customer Marketing Manager, PPD Croatia d.o.o.
2. Mislav Lulić – Monin Brand Ambassador
3. Helena Sraka – Customer Marketing Supervisor Non-alcoholic Beverages, PPD Croatia d.o.o.

Svaki od članova žirija će svakoj kvalificiranoj prijavi dodijeliti ocjenu za iznimnu originalnost i kreativnost na skali od 1 do 10. Sudionici Natječaja izričito prihvaćaju da po navedenom kriteriju budu ocijenjeni od strane članova žirija i njihovu ocjenu prihvaćaju kao konačnu.

Ukoliko 50 ili više prijava Sudionika Natječaja budu imali istu ocjenu, u tom će slučaju navedene jednako ocijenjene prijave biti vraćene na ponovno žiriranje. Više Sudionika s istim prezimenom s iste adrese smatrat će se jednim pobjednikom.

Dobitnici će biti objavljeni na Instagram stranici Monin Hrvatska (https://www.instagram.com/monin_croatia/) najkasnije do 31. Srpnja 2021. Godine. Objavljeni dobitnici trebaju administratoru Instagram stranice Monin Hrvatska (https://www.instagram.com/monin_croatia/ poslati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobitela za potrebe provjere i slanja nagrade.

8. NAGRADA

Fond nagrada se sastoji od 50 Monin poklon-paketa, a jedan paket uključuje.

* 2x Monin Elderflower syrup 0,25
* kartica s receptom za Flavoured Gin & Tonic (A7 dimenzija)
* PPD vrećica za bocu

Preuzimanje nagrade: Nagrade će pobjednicima biti dostavljene na adresu koju su poslali administratoru Instagram stranice Monin Hrvatska (https://www.instagram.com/monin_croatia).

Rok za dostavu nagrade je 45 dana od datuma objave dobitnika. Jedan Sudionik može nagradu osvojiti samo jednom.

9. Svi odgovori koji se postave u okviru Natječaja, moraju biti slobodni od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

10. Priređivač zadržava pravo uklanjanja odgovora i sadržaja iz Natječaja i s Facebook i/ili Instagram stranice uvredljivih na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju.

11. Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtjevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitnicima.

12. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 19.07.2021 na Facebook i Instagram stranici Monin Hrvatska.

13. Sudionici Natječaja pristaju, bez iznimke, da će Priređivač koristiti podatke ustupljene putem Natječaja u skladu s GDPR-om, isključivo za preuzimanje nagrade.

14. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici https://www.ppdcroatia.com.hr/, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

15. Mogućnost prekida nagradnog natječaja Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

16. Priređivač se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Sudionik ostavio netočni.

17. PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionik je suglasan da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao uvjet za dostavljanje nagrade u nagradnom natječaju čime se ti podatci jednokratno dijele s dostavljačima kao trećom strankom (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovu nagradnu igru, i u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade i dostavljanja nagrade dobitniku. Takve treće osobe uključuju dobavljače koje angažiramo radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke treća stranka neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim dostave nagrade. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Priređivač čuva sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog nagradnog natječaja, odnosno tri mjeseca. Sudionici u svakom trenutku mogu zatražiti da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i njihovu dopunu, ispravak i brisanje, odnosno, mogu povući suglasnost za njihovu danju obradu, slanjem takvog zahtjeva na adresu info.croatia@photiadesgroup.com  Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

18. Sudionik prihvaća da korištenje nekog od prava navedenih pod točkom 20. za posljedicu može imati nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u Natječaju. Sudionici pristaju na ustupanje svojih osobnih podataka pružateljima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. Priređivač obavještava Sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u datoteku u vlasništvu Priređivača. Priređivač se obvezuje da će ispuniti svoje obaveze kako bi osobni podaci ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka, kao i da će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Sudionici svoje prigovore mogu poslati na email adresu info.croatia@photiadesgroup.com.

19. Sudionici pristaju da  Priređivač modificira ili na neki drugi način mijenja svaki komentar  postavljenu okviru Natječaja ukoliko iste ocijeni neprimjerenima. Nadalje, Sudionici pristaju da predani odgovori budu objavljeni na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Sudionici sudjelovanjem pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korištenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Natječaja i objave u medijima Priređivača, bez naknade.

20. Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Natječaj putem interneta mogu varirati, stoga vas molimo da aktualne pristojbe provjerite sa svojim pružateljem usluga.

21. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju.

22. Sudionik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Natječaj e-mailom na e-mail: croatia@photiadesgroup.com uz naznaku Predmet «Zasladi svoje ljeto uz Monin poklon-paket»  Nagradni natječaj.

23. Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti mrežnoj ili Instagram stranici Monin Hrvatska. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak odgovora na Instagram stranici te za kašnjenje, krivo upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

24. Kako bi sudjelovao u Natječaju, Sudionik prihvaća sve uvjete i pravila Natječaja.

25. ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U niti jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Natječaju ili na drugome mjestu. Zagreb, 19.07.2021. g. je PPD CROATIA d.o.o. Badalićeva 26 F, OIB:  42729559546

*PPD Croatia poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim za preuzimanje nagrada. Popis nagrađenih uključivat će: naziv Instagram računa